Because you deserve every advantage!

Current Specials


  • BOTOX - $8.50 PER UNIT (CASH)            $8.75  PER UNIT (DEBIT/CREDIT)
  • DYSPORT - $3.25  PER UNIT (CASH)     $3.50 PER UNIT (DEBIT/CREDIT)
  • CALL FOR ADDITIONAL CURRENT SPECIALS